Đức Tin
  Footnotes
  Theme

  Đức Tin

  Tin tưởng vào một điều gì đó hay một người nào đó. Như phần lớn được dùng trong thánh thư, đức tin là sự tin tưởng và tin cậy vào Chúa Giê Su Ky Tô, là những điều dẫn dắt con người biết vâng lời Ngài. Đức tin cần phải được đặt trọng tâm vào Chúa Giê Su Ky Tô để có thể dẫn dắt con người tới sự cứu rỗi. Các Thánh Hữu Ngày Sau cũng có đức tin nơi Thượng Đế Đức Chúa Cha, Đức Thánh Linh, quyền năng chức tư tế, và những khía cạnh quan trọng khác của phúc âm phục hồi.

  Đức tin gồm có sự hy vọng vào những gì không trông thấy được nhưng có thật (HBRơ 11:1; AnMa 32:21; ÊThe 12:6). Đức tin được nhóm lên bởi sự lắng nghe phúc âm do những người có thẩm quyền được Thượng Đế phái đến để giảng dạy (RôMa 10:14–17). Các phép lạ không nảy sinh ra đức tin, nhưng đức tin mạnh mẽ được phát triển bởi sự tuân theo phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô. Nói một cách khác, đức tin có được nhờ bởi sự ngay chính (AnMa 32:40–43; ÊThe 12:4, 6, 12; GLGƯ 63:9–12).

  Đức tin chân chính mang đến những phép lạ, các khải tượng, các chiêm bao, những sự chữa lành bệnh và tất cả ân tứ của Thượng Đế mà Ngài ban cho các Thánh Hữu của Ngài. Nhờ đức tin một người có thể nhận được sự xá miễn tội lỗi và cuối cùng có thể được sống trong chốn hiện diện của Thượng Đế. Thiếu đức tin dẫn con người đến sự thất vọng, mà điều này xảy đến là do sự bất chính (MRNi 10:22).