Giảng Dạy, Giảng Viên
    Footnotes
    Theme

    Giảng Dạy, Giảng Viên

    Đem kiến thức đến cho người khác, nhất là về các lẽ thật phúc âm, và hướng dẫn họ đến sự ngay chính. Những ai giảng dạy phúc âm cần phải được Thánh Linh hướng dẫn. Tất cả các bậc cha mẹ đều là những người dạy dỗ trong gia đình mình. Các Thánh Hữu nên tìm kiếm và sẵn lòng chấp nhận những lời giáo huấn từ Chúa và các vị lãnh đạo của Ngài.

    Giảng dạy bởi Thánh Linh