Kẻ Chống Lại Đấng Ky Tô
    Footnotes
    Theme

    Kẻ Chống Lại Đấng Ky Tô

    Bất cứ người nào hay bất cứ điều gì mà làm giả mạo kế hoạch phúc âm chân chính của sự cứu rỗi và công khai hoặc kín đáo chống đối Đấng Ky Tô. Giăng Vị Mặc Khải đã diễn tả kẻ chống báng Đấng Ky Tô là một kẻ lừa dối. (1 Giăng 2:18–22; 4:3–6; 2 Giăng 1:7). Kẻ chống báng Đấng Ky Tô kịch liệt là Lu Xi Phe, nhưng nó có nhiều phụ tá, cả những ma quỷ và những người trần thế.