A Na Nia Của Giê Ru Sa Lem
    Footnotes
    Theme

    A Na Nia Của Giê Ru Sa Lem

    Trong Tân Ước, ông và vợ ông, Sa Phi Ra, đã dối Chúa bằng cách giữ lại một phần tiền mà họ đã dành riêng hiến dâng cho Chúa. Khi Phi E Rơ gặp và quở trách họ, cả hai đều ngã xuống đất và chết (CVCSĐ 5:1–11).