Lòng Bác Ái
    Footnotes
    Theme

    Lòng Bác Ái

    Tình thương yêu thuần túy của Đấng Ky Tô (MRNi 7:47); tình thương yêu mà Đấng Ky Tô có cho con cái loài người và con cái loài người phải có cho nhau. (2 NêPhi 26:30; 33:7–9; ÊThe 12:33–34); loại tình thương yêu cao quý và mạnh mẽ nhất, không phải chỉ có yêu mến mà thôi.