Phục Hồi
    Footnotes
    Theme

    Phục Hồi

    Việc trả lại một vật hay tình trạng đã bị lấy mất đi hay thất lạc.