Tội Lỗi Không Thể Tha Thứ
    Footnotes
    Theme

    Tội Lỗi Không Thể Tha Thứ

    Tội chối bỏ Đức Thánh Linh, một tội không thể tha thứ được.