Gia Cơ, Con Trai của A Phê
    Footnotes
    Theme

    Gia Cơ, Con Trai của A Phê

    Một trong số Mười Hai Vị Sứ Đồ được Chúa Giê Su chọn trong thời kỳ giáo vụ của Ngài trên thế gian (MTƠ 10:3; Mác 3:18; LuCa 6:15; CVCSĐ 1:13).