Đấng Giải Cứu
    Footnotes
    Theme

    Đấng Giải Cứu

    Chúa Giê Su Ky Tô là Đấng Giải Cứu nhân loại vì Ngài cứu tất cả mọi người khỏi vòng nô lệ của sự chết và những kẻ hối cải khỏi những hình phạt của tội lỗi.