Đấng Cứu Chuộc
    Footnotes
    Theme

    Đấng Cứu Chuộc

    Chúa Giê Su Ky Tô là Đấng Cứu Chuộc vĩ đại của nhân loại, vì qua Sự Chuộc Tội của Ngài, Ngài đã trả giá cho tội lỗi của nhân loại và đem lại sự phục sinh cho tất cả mọi người.