Tôn Vinh
    Footnotes
    Theme

    Tôn Vinh

    Như thường được dùng trong thánh thư, để biểu lộ sự kính trọng và tôn kính một người nào đó hay một điều gì đó.