Lương Thiện
    Footnotes
    Theme

    Lương Thiện

    Thành thật, chân thật và không lừa dối.