Bữa Ăn Tối Cuối Cùng
    Footnotes
    Theme

    Bữa Ăn Tối Cuối Cùng

    Theo Tân Ước, bữa ăn cuối cùng của Chúa Giê Su trước khi Ngài bị bắt và bị đóng đinh trên thập tự giá (LuCa 22:14–18). Ngài và Mười Hai Vị Sứ Đồ đã ăn bữa ăn này trong ngày Lễ Vượt Qua (MTƠ 26:17–30; Mác 14:12–18; LuCa 22:7–13).