Kêu Gọi và Sự Tuyển Chọn, Sự
    Footnotes
    Theme

    Kêu Gọi và Sự Tuyển Chọn, Sự

    Những tín đồ ngay chính của Đấng Ky Tô có thể được liệt vào số dân chọn lọc là những người chắc chắn sẽ nhận được sự tôn cao. Sự kêu gọi và sự tuyển chọn này bắt đầu bằng sự hối cải và phép báp têm. Nó trở nên trọn vẹn khi họ “tiến tới, nuôi dưỡng lời của Đấng Ky Tô và kiên trì đến cùng” (2 NêPhi 31:19–20). Thánh thư gọi phương thức này là sự kêu gọi và sự tuyển chọn chắc chắn (2 PERơ 1:4–11; GLGƯ 131:5–6).