Pratt, Orson
    Footnotes
    Theme

    Pratt, Orson

    Một trong Mười Hai Vị Sứ Đồ đầu tiên được kêu gọi sau Sự Phục Hồi của Giáo Hội ở thời hiện đại (GLGƯ 124:128–129). Ông là tín hữu của Giáo Hội chỉ mới sáu tuần lễ thì Chúa đã ban điều mặc khải cho ông qua Joseph Smith (GLGƯ 34). Orson Pratt cũng là một người truyền giáo cho Giáo Hội (GLGƯ 52:26; 75:14) và phục vụ với chức vụ sử gia của Giáo Hội trong nhiều năm.