Truyền Thống
    Footnotes
    Theme

    Truyền Thống

    Tín ngưỡng và tập tục được lưu truyền từ thế hệ này đến thế hệ khác (2 TSLNCa 2:15). Trong thánh thư, Chúa thường xuyên cảnh cáo người ngay chính phải tránh những truyền thống xấu xa của loài người (LVKý 18:30; Mác 7:6–8; MôSiA 1:5; GLGƯ 93:39–40).