Đức Hạnh
    Footnotes
    Theme

    Đức Hạnh

    Thanh liêm và đạo đức, năng lực và sức mạnh (LuCa 8:46), hay tiết hạnh (MRNi 9:9).