Phép Lạ
    Footnotes
    Theme

    Phép Lạ

    Một sự kiện phi thường do quyền năng của Thượng Đế gây ra. Các phép lạ là một yếu tố quan trọng trong công việc của Chúa Giê Su Ky Tô. Các phép lạ này gồm có việc chữa lành bệnh, làm cho người chết sống lại và sự phục sinh. Các phép lạ là một phần của phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô. Đức tin là điều cần thiết để cho các phép lạ có thể được phơi bày (Mác 6:5–6; MMôn 9:10–20; ÊThe 12:12).