Na Ô Mi
    Footnotes
    Theme

    Na Ô Mi

    Trong Cựu Ước, một người đàn bà ngay chính và là vợ của Ê Li Mê Léc (RuTơ 1–4). Ê Li Mê Léc và Na Ô Mi đem gia đình mình đến Mô Áp để tránh nạn đói kém. Sau khi Ê Li Mê Léc và hai con trai của bà qua đời, Na Ô Mi trở về Bết Lê Hem với con dâu của mình là Ru Tơ.