Biển Đỏ
    Footnotes
    Theme

    Biển Đỏ

    Biển giữa Ai Cập và Á Rập. Hai vịnh phía bắc của Biển Đỏ tạo thành bờ biển của Bán Đảo Si Na I. Chúa làm phép lạ rẽ nước Biển Đỏ ra làm đôi để cho dân Y Sơ Ra Ên dưới sự lãnh đạo của Môi Se có thể vượt qua biển như đi trên đất liền khô ráo (XÊDTKý 14:13–31; HBRơ 11:29). Sự rẽ nước biển ra làm đôi bởi Môi Se được xác nhận trong sự mặc khải ngày sau (1 NêPhi 4:2; HLMan 8:11; GLGƯ 8:3; MôiSe 1:25).