Ghết Sê Ma Nê
    Footnotes
    Theme

    Ghết Sê Ma Nê

    Khu vườn được nói đến trong Tân Ước là chỗ gần Núi Ô Li Ve. Trong tiếng A Ra Mít, chữ ghết sê ma nê có nghĩa “bàn ép trái ô liu”. Chúa Giê Su đi đến khu vườn này vào đêm mà Giu Đa phản bội Ngài. Tại đó Ngài đã cầu nguyện và chịu thống khổ trong vườn Ghết Sê Ma Nê vì tội lỗi của nhân loại (MTƠ 26:36, 39; Mác 14:32; Giăng 18:1; AnMa 21:9; GLGƯ 19:15–19).