Xa Cha Ri, Cha Của Giăng Báp Tít
    Footnotes
    Theme

    Xa Cha Ri, Cha Của Giăng Báp Tít

    Trong Tân Ước, cha của Giăng Báp Tít. Xa Cha Ri giữ chức thầy tư tế và hành lễ trong đền thờ.