Tê An Cum
    Footnotes
    Theme

    Tê An Cum

    Một vị lãnh đạo quân sự vĩ đại người Nê Phi trong Sách Mặc Môn (AnMa 50:35; 51–52; 61–62).