Đấng Chịu Xức Dầu
    Footnotes
    Theme

    Đấng Chịu Xức Dầu

    Chúa Giê Su được gọi là Đấng Ky Tô (chữ Hy Lạp) hay là Đấng Mê Si (chữ A Ra Mít). Cả hai chữ này đều có nghĩa “Đấng Chịu Xức Dầu”. Ngài là Đấng đã được Đức Chúa Cha xức dầu để làm người đại diện cho Đức Chúa Cha trong tất cả mọi việc thuộc về sự cứu rỗi nhân loại.