Nói Hành
    Footnotes
    Theme

    Nói Hành

    Bàn tán những sự kiện hay tin tức riêng tư về một người khác mà không có sự đồng ý của người đó.