Ru Tơ
  Footnotes
  Theme

  Ru Tơ

  Trong Cựu Ước, con dâu người Mô Áp của Na Ô Mi và Ê Li Mê Léc, cả hai đều là người Y Sơ Ra Ên. Sau khi chồng bà qua đời, Ru Tơ kết hôn với người bà con của Na Ô Mi, tên là Bô Ô. Con trai Ô Bết của họ là tổ tiên của Đa Vít và Đấng Ky Tô. Câu chuyện của Ru Tơ minh họa một cách tuyệt đẹp về việc cải đạo của một người không phải là dân Y Sơ Ra Ên được vào đàn chiên của Y Sơ Ra Ên. Ru Tơ đã từ bỏ thần cũ của mình và cuộc sống cũ của mình để gia nhập vào gia tộc của đức tin trong việc phục vụ Thượng Đế của Y Sơ Ra Ên (RuTơ 1:16).

  Sách Ru Tơ

  Chương 1 diễn tả về cuộc sống của Ê Li Mê Léc và gia đình ông ở Mô Áp. Sau khi chồng của họ qua đời, Na Ô Mi và Ru Tơ đi đến Bết Lê Hem. Chương 2 giảng giải rằng Ru Tơ đi mót lúa trong ruộng của Bô Ô. Chương 3 kể lại việc Na Ô Mi chỉ cách cho Ru Tơ đi tới sân đạp lúa và nằm dưới chân Bô Ô. Chương 4 là câu chuyện về sự kết hôn của Ru Tơ với Bô Ô. Họ có được một đứa con trai, Ô Bết, mà qua dòng dõi của người này, Đa Vít và Đấng Ky Tô được sinh ra.