Gương Mặt
    Footnotes
    Theme

    Gương Mặt

    Gương mặt tổng quát của một người, và nó thường phản ảnh về thái độ và tâm trí thuộc linh.