Ca Na An, Người Ca Na An
    Footnotes
    Theme

    Ca Na An, Người Ca Na An

    Trong thời đại Cựu Ước, con trai thứ tư của Ham (STKý 9:22; 10:1, 6) và là cháu của Nô Ê. Người Ca Na An ám chỉ những người từ xứ mà Ca Na An đã sống lúc ban đầu và ngoài ra cũng ám chỉ đến con cháu của ông. Người Ca Na An cũng là tên đặt cho những người dân sống ở đồng bằng dọc theo bờ biển Địa Trung Hải của Phi Li Tin. Cái tên này đôi khi cũng còn được dùng để diễn tả tất cả dân cư không thuộc dân Y Sơ Ra Ên sống trong xứ về phía tây Giô Đanh, mà những người Hy Lạp gọi họ là dân Phi Ni Si.