Ni Ni Ve
    Footnotes
    Theme

    Ni Ni Ve

    Trong Cựu Ước, thủ đô của A Si Ri và trong hơn hai trăm năm là một trung tâm thương mại lớn ở bờ sông phía đông sông Ti Gút. Nó bị sụp đổ vào lúc đế quốc A Si Ri bị sụp đổ năm 606 trước T.C.