Tranh Chấp
    Footnotes
    Theme

    Tranh Chấp

    Sự xung đột, cãi vã và tranh luận. Sự tranh chấp, nhất là giữa các tín hữu trong Giáo Hội của Chúa, hay giữa những người trong gia đình, là điều không làm hài lòng Chúa.