Cơ Mô Ra, Đồi
    Footnotes
    Theme

    Cơ Mô Ra, Đồi

    Một ngọn đồi nhỏ tọa lạc ở phía tây Tiểu Bang New York, Hiệp Chủng Qưốc Hoa Kỳ. Tại đây một vị tiên tri thời xưa tên là Mô Rô Ni đã chôn giấu các bảng khắc bằng vàng chứa đựng một số các biên sử của các dân Nê Phi và Gia Rết. Joseph Smith đã được Mô Rô Ni, người đã phục sinh, hướng dẫn đến ngọn đồi này vào năm 1827 để lấy những bảng khắc và phiên dịch một phần trong các bảng khắc đó. Bản phiên dịch này là Sách Mặc Môn.