Phần Giúp Đỡ Học Tập
Thiên Đàng
trước đây kế tiếp

Thiên Đàng

Một phần của thế giới linh hồn mà trong đó những linh hồn ngay chính, là những người đã rời khỏi cuộc sống này, đang chờ đợi sự phục sinh của thể xác. Đó là tình trạng hạnh phúc và bình an.

Thiên đàng cũng được dùng trong thánh thư với ý nghĩa là thế giới của các linh hồn (LuCa 23:43), vương quốc thượng thiên (2 CRTô 12:4), và tình trạng vinh quang của trái đất trong Thời Kỳ Một Ngàn Năm (NTĐ 1:10).