Xa Cha Ri, Tiên Tri Trong Cựu Ước
  Footnotes
  Theme

  Xa Cha Ri, Tiên Tri Trong Cựu Ước

  Một vị tiên tri trong Cựu Ước nói tiên tri vào khoảng năm 520 trước T.C. Ông sống cùng thời với tiên tri A Ghê (EXơRa 5:1; 6:14).

  Sách Xa Cha Ri

  Sách này được nổi tiếng vì những lời tiên tri trong sách về giáo vụ trần thế của Đấng Ky Tô và Sự Tái Lâm của Ngài (XCRi 9:9; 11:12–13; 12:10; 13:6). Các chương 1–8 chứa đựng một loạt những khải tượng về tương lai của dân Thượng Đế. Các chương 9–14 chứa đựng những khải tượng về Đấng Mê Si, về những ngày sau cùng, sự quy tụ của Y Sơ Ra Ên, trận chiến khốc liệt cuối cùng và Sự Tái Lâm.