Ê Li Sê
    Footnotes
    Theme

    Ê Li Sê

    Một vị tiên tri trong Kinh Thánh Cựu Ước thuộc Bắc Vương Quốc Y Sơ Ra Ên và là người cố vấn được tin cậy của nhiều vị vua xứ đó.

    Ê Li Sê có một tánh tình hiền dịu và đa cảm, khác với thầy của ông là Ê Li là người tính khí nóng nảy. Những phép lạ đáng kể của ông (2 Vua 2–5; 8) đã chứng minh rằng ông thật sự nhận được quyền năng của Ê Li khi ông kế vị Ê Li làm tiên tri (2 Vua 2:9–12). Ví dụ như, ông đã chữa lành suối nước độc, phân rẽ nước Sông Giô Đanh, hóa ra nhiều dầu cho người đàn bà góa, khiến một đứa bé trai sống lại, chữa lành người bệnh phong, khiến cho cái rìu sắt nổi trên nước và làm cho mắt quân Sy Ri bị đui mù (2 Vua 2–6). Giáo vụ của ông kéo dài hơn năm mươi năm dưới các triều đại của Giô Ram, Giê Hu, Giô A Cha và Giô Ách.