Mô Áp
    Footnotes
    Theme

    Mô Áp

    Một xứ ở trong thời đại Cựu Ước tọa lạc về phía đông của Biển Chết. Dân Mô Áp là con cháu của Lót và có liên hệ với dân Y Sơ Ra Ên. Họ nói một ngôn ngữ tương tự tiếng Hê Bơ Rơ. Luôn luôn có chiến tranh giữa hai dân tộc Mô Áp và Y Sơ Ra Ên (QXét 3:12–30; 11:17; 2 SMÊn 8:2; 2 Vua 3:6–27; 2 SửKý 20:1–25; ÊSai 15).