Ma Ri ở Bê Tha Ni
    Footnotes
    Theme

    Ma Ri ở Bê Tha Ni

    Trong Tân Ước, em của La Xa Rơ và Ma Thê.