Nói Xấu
    Footnotes
    Theme

    Nói Xấu

    Nói những điều sai trái, tà ác và có hại. Thường trong thánh thư việc nói như vậy cốt ý là để gây sự đau khổ cho người khác.