Trái Đầu Mùa
    Footnotes
    Theme

    Trái Đầu Mùa

    Các hoa lợi đầu tiên được thu hoạch trong một mùa. Trong thời Cựu Ước, những hoa lợi đầu mùa này được hiến dâng lên Chúa (LVKý 23:9–20). Chúa Giê Su Ky Tô là trái đầu mùa của Thượng Đế vì Ngài là Đấng đầu tiên được phục sinh (1 CRTô 15:20, 23; 2 NêPhi 2:9). Những ai chấp nhận phúc âm và kiên trì đến cùng một cách trung tín là những trái đầu mùa theo nghĩa tượng trưng, vì họ thuộc về Thượng Đế.