Kín Nhiệm của Thượng Đế, Những
    Footnotes
    Theme

    Kín Nhiệm của Thượng Đế, Những

    Những sự kín nhiệm của Thượng Đế là những lẽ thật thuộc linh mà con người chỉ biết được nhờ sự mặc khải mà thôi. Thượng Đế tiết lộ những sự kín nhiệm của Ngài cho những ai biết tuân theo phúc âm. Có một số những sự kín nhiệm của Thượng Đế chưa được tiết lộ.