Nê Phi, Con Trai của Hê La Man
    Footnotes
    Theme

    Nê Phi, Con Trai của Hê La Man

    Trong Sách Mặc Môn, vị tiên tri và nhà truyền giáo vĩ đại người Nê Phi.