Kiên Nhẫn
    Footnotes
    Theme

    Kiên Nhẫn

    Nhẫn nại; khả năng chịu đựng sự đau khổ, sỉ nhục hoặc thương tổn mà không than phiền hay trả thù.