Thánh Hóa
    Footnotes
    Theme

    Thánh Hóa

    Tiến trình của sự trở nên sạch tội lỗi, thanh khiết, thanh sạch và thánh thiện qua Sự Chuộc Tội của Chúa Giê Su Ky Tô (MôiSe 6:59–60).