Ba Tê Lê My
    Footnotes
    Theme

    Ba Tê Lê My

    Trong Tân Ước, một trong Mười Hai Vị Sứ Đồ nguyên thủy của Chúa Giê Su Ky Tô (MTƠ 10:2–4).