Ghê Đê Ôn (Sách Mặc Môn)
    Footnotes
    Theme

    Ghê Đê Ôn (Sách Mặc Môn)

    Một vị lãnh đạo trung kiên người Nê Phi.