Ê Díp Tu
    Footnotes
    Theme

    Ê Díp Tu

    Tên của vợ lẫn con gái của Ham, con trai của Nô Ê. Theo tiếng Canh Đê, tên này có nghĩa là “Ê Díp Tô” (Ai Cập), hay “đó là điều cấm” (ARHam 1:23–25).