Nê Hô
    Footnotes
    Theme

    Nê Hô

    Một người tà ác trong Sách Mặc Môn. Nê Hô là một trong những người đầu tiên thực hành sự xảo quyệt tăng tế trong dân Nê Phi. Sau khi giảng dạy giáo lý sai lầm và giết chết Ghê Đê Ôn, Nê Hô bị xử tử vì tội ác của hắn (AnMa 1). Những kẻ theo Nê Hô tiếp tục những hành vi tà ác và những lời giảng dạy của hắn sau khi Nê Hô chết rất lâu.