Của Cải
    Footnotes
    Theme

    Của Cải

    Giàu có hay giàu sang. Chúa khuyên bảo các Thánh Hữu không nên tìm kiếm của cải thế gian trừ phi để làm điều thiện. Các Thánh Hữu không được đặt việc tìm kiếm của cải thế gian trước việc tìm kiếm vương quốc của Thượng Đế, là nơi nắm giữ các của cải của sự vĩnh cửu (GCốp 2:18–19).

    Của cải của sự vĩnh cửu