Chuyên Tâm
    Footnotes
    Theme

    Chuyên Tâm

    Cố gắng một cách dũng cảm và kiên trì, nhất là trong việc phục vụ Chúa và tuân giữ lời của Ngài.