Giấc Mộng, Chiêm Bao
    Footnotes
    Theme

    Giấc Mộng, Chiêm Bao

    Một cách thức mà Thượng Đế mặc khải ý muốn của Ngài cho những người nam và những người nữ trên thế gian. Không phải tất cả chiêm bao đều là những sự mặc khải. Các chiêm bao được cảm ứng là do thành quả của đức tin.