Tiền Sắc Phong
    Footnotes
    Theme

    Tiền Sắc Phong

    Sự sắc phong của Thượng Đế trên tiền dương thế cho những đứa con linh hồn dũng cảm của Ngài để thực hiện những sứ mệnh nào đó trong cuộc sống thế gian của họ.